Cuộc sống tại FBU

26/03/2022

10.000 BƯỚC CHÂN VÌ SỨC KHOẺ MỖI NGÀY

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng đến chào mừng kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam và 76