BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

tu van tuyen sinh nganh quan tri kinh doanh cho hoc sinh thpt1
07/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng;...

Chi tiết
thongbao2
30/05/2020

Đề án tuyển sinh năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI Là cơ sở đại học tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập khu vực...

Chi tiết
tuyen sinh
30/05/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020 -2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021   TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính –...

Chi tiết
tuyen sinh
23/03/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI (Ký hiệu trường: FBU)   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021...

Chi tiết
tuyen sinh dai h0c chinh quy 2019 nganh tai chinh ngan hang2 1
08/07/2019

Tuyển sinh đại học chính quy 2019 ngành tài chính – ngân hàng

Các trường tuyển sinh đại học chính quy 2019 ngành tài chính – ngân hàng năm nay có những thay đổi nhất định. Những thí sinh đang chuẩn bị bước...

Chi tiết
tb1
31/07/2017

Lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV và Đại học liên thông khóa IV đợt 1 Học kỳ I năm học 2016 – 2017

Chi tiết
tb8
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4

Chi tiết
tb7
31/07/2017

Thông báo V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với hệ Đại học, Liên thông

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với hệ Đại học, Liên...

Chi tiết
tb6
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các hệ đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 – 2016

Thông báo V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các hệ đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 - 2016

Chi tiết
tb5
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1   Căn...

Chi tiết
tb4
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kinh doanh thương mại (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kinh doanh thương mại (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb2
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết