Thư viện videos

  VIDEO

Kỷ niệm của sinh viên tại FBU

  VIDEO

ĐH Tài chính – Ngân hàng HN ủng hộ chương trình cặp lá yêu thương

  VIDEO

Phóng sự Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng HN

  VIDEO

Lớp Kế toán 3 khóa 3 gửi tặng các Thầy Cô

  VIDEO

ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội – Chào buổi sáng VTV1

  VIDEO

Lời giới thiệu về trường Đại học Tài chính – Ngân hàng