I . Khái quát chung:

1. Tên, địa điểm, vị trí pháp lý

1.1. Tên trường

Tên Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Tên Tiếng Anh:         Hanoi Financial And Banking University

1.2. Địa điểm:

– Cơ sở 1 (địa điểm của Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội): xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

– Cơ sở 2 (địa điểm đào tạo): Số 136 – 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở các trình độ sau đại học, đại học, liên thông và cao đẳng; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kinh tế – tài chính; cung cấp các dịch vụ thuộc các lĩnh vực đào tạo và khoa học – công nghệ mà trường có ưu thế.

3. Các ngành đào tạo

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc loại hình trường đại học tư thục, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND Thành phố Hà Nội. Nhà trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo đại học chính quy từ năm 2012 đến nay, các hệ đại học chính quy, liên thông từ cao đẳng lên đại học. Các chuyên ngành đào tạo theo các Quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm có:

TT Mã ngành Tên ngành Quyết định mở ngành Ngày tháng Năm bắt đầu ĐT
1 7340101 Quản trị kinh doanh 2011/QĐ-BGDĐT 16/05/2011 2012
2 7340121 Kinh doanh thương mại 2011/QĐ-BGDĐT 16/05/2011 2012
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 2011/QĐ-BGDĐT 16/05/2011 2012
4 7340301 Kế toán 2011/QĐ-BGDĐT 16/05/2011 2012
5 7340302 Kiểm toán 2011/QĐ-BGDĐT 16/05/2011 2012
6 7480201 Công nghệ thông tin 1315/QĐ-BGDĐT 17/04/2017 2017
7 7220201 Ngôn ngữ Anh 1882/QĐ-BGDĐT 21/05/2018 2018
8 7380107 Luật kinh tế 1882/QĐ-BGDĐT 21/05/2018 2018

Đến năm 2016, Nhà trường thực hiện đào tạo trình độ Thạc sỹ theo các Quyết định của Bộ gồm:

– Quyết định số 1585/QĐ-BGDĐT ngày 13/05/2016 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ cho Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội các ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán.

– Quyết định số 2633/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2016 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ cho Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ngành: Quản trị kinh doanh.

II. Về Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi; Triết lý giáo dục; Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050; Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2030:

1. Sứ mạng: Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ và hội nhập; cung cấp những thành tựu nghiên cứu có giá trị thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của xã hội; đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và đầu tư.

2. Giá trị cốt lõi:

 • Phát triển học thuật mang tính dân chủ cao
 • Mở rộng cơ hội cho người học
 • Không tiêu cực học đường
 • Minh bạch, thượng tôn pháp luật và cam kết
 • Chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả
 • Năng động, sang tạo và cẩn trọng
 • Thích ứng đa dạng để vượt khó

3. Triết lý giáo dục:

“Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Thái độ đúng mực, kiến thức sâu rộng, kỹ năng đa dạng”

4. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050: Đến 2050, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trở thành một trong 10 trường đại học lớn nhất tại Việt Nam về quy mô và uy tín trong lĩnh vực đào tạo về vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, công nghệ, ngoại ngữ, pháp luật và quản lý.

5. Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2030: Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đại học đào tạo cả 3 trình độ cử nhân – thạc sỹ – tiến sỹ trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh doanh, pháp luật và quản lý với quy mô trung bình và uy tín cao; năng lực quản trị; chất lượng giáo dục; hạ tầng cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam. Các chỉ tiêu cụ thể đến 2030:

 • Số lượng sinh viên: 7000 (trong đó, liên thông: 10%; sinh viên liên kết quốc tế: 5%)
 • Số lượng học viên cao học: 800
 • Số lượng NCS: 100
 • Giảng viên: 25 sinh viên/giảng viên (Tiến sỹ: 30%, Thạc sỹ: 70%)
 • Cán bộ quản lý: 20% tổng số nhân lực
 • Cơ sở vật chất: đồng bộ các khu vực chức năng của đại học