NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH GHÉ THĂM WEBSITE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

            Sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Tài chính – Ngân hàng có chất lượng cao theo hướng Chuyên ngành – Đa cấp – Liên thông – Hội nhập và trung tâm nghiên cứu khoa học về Kinh tế – Tài chính của đất nước.

            Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

            Với Quyết định số 2011/QĐ-BGDDT ngày 10/05/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà nội chính thức đi vào hoạt động giáo dục đại học với sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Tài chính – Ngân hàng có chất lượng cao theo hướng Chuyên ngành – Đa cấp – Liên thông – Hội nhập và trung tâm nghiên cứu khoa học về kinh tế-tài chính của đất nước.

           Website của trường ra đời nhằm giúp các bạn đọc tìm hiểu những thông tin hoạt động của trường, giúp các học sinh, sinh viên và phụ huynh tìm hiểu chuẩn đầu ra, các chương trình đào tạo hệ chính quy – những căn cứ để lựa chọn ngành học phù hợp với sở trường, nguyện vọng của mình. Website cũng cung cấp những thông tin cho các sinh viên mới nhập trường, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường  về những quy chế, quy định, thông tin cơ bản về Nhà trường; công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác sinh viên; chính sách, chế độ đối với sinh viên, đồng thời website là cầu nối, giúp sinh viên tạo mối liên hệ với nhà trường để đăng ký học tập theo tín chỉ, tra cứu kết quả học tập, xem thời khóa biểu học tập và các thông tin cần thiết khác.

          Website của trường còn là đầu mối phục vụ thông tin cho giảng viên, cán bộ nhà trường giữ mối liên hệ với trường, nắm bắt thông tin điều hành, quản lý của trường để biết kế hoạch công tác, giảm bớt giấy tờ và thời gian liên hệ với trường.

Ban Biên tập website Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội sẽ cố gắng luôn cải tiến để phục vụ nhu cầu của bạn đọc và luôn hoan nghênh và cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng.