Chào mừng các bạn đến với Website của Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Trong quá trình đó, năng lực cạnh tranh sẽ quyết định sự tăng trưởng và phát triển của mỗi quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu và cấu thành năng lực cạnh tranh là nguồn nhân lực (nguồn nhân lực phải hội đủ các yếu tố như: có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, có bản lĩnh và năng lực chuyên môn, kỹ thuật công nghệ cao…) những yếu tố này có được thông qua phần lớn từ giáo dục và đào tạo. Trong điều kiện hội nhập nền kinh tế tri thức, trí tuệ có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu đối với mỗi con người. Tuy nhiên, để phát huy tối đa vai trò đặc biệt quan trọng của trí tuệ, chúng ta cần hỗ trợ của nhiều khoa học công nghệ, nắm vững các quy luật, các vấn đề lý luận xã hội, những thông tin cần thiết và các kỹ năng thích hợp để ứng phó với những tình huống trong thực tiễn.

Sự ra đời Website www.fbu.edu.vn  của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội là hết sức cần thiết, ngoài việc cung cấp thông tin cho các thành viên Nhà trường, cung cấp các thông tin về hoạt động của Nhà trường ra xã hội, còn là chiếc cầu kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước, với những người quan tâm tới kho tàng tri thức phong phú, đa dạng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội hoan nghênh các bạn đọc trao đổi thông tin, trao đổi các vấn đề xã hội, các kết quả học tập và nghiên cứu khoa học và sẵn sàng đăng tải những ý kiến hoặc giới thiệu các thành tựu đó. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin khi các bạn có nhu cầu liên quan đến các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động về giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của Nhà trường.

Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng rằng www.fbu.edu.vn sẽ là cầu nối với các bạn và phần nào hỗ trợ được các bạn những vấn đề bổ ích trước, trong và sau quá trình học tập, nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch HĐT

 

PGS.TSKH. Bùi Xuân Biên

 

 

 Hội đồng trường Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

 

– Họ tên: BÙI XUÂN BIÊN

– Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Trường

– Học hàm, học vị: PGS.TSKH.

– Email: buixuanbien@fbu.edu.vn

 

 

Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trường

Hội đồng trường là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của Trường; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của Trường phù hợp với quy định của pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐ trường được quy định rõ tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường ĐH Tài chính – Ngân Hàng Hà nội được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 07/04/2012. Chủ tịch HĐ là đại diện pháp nhân và là chủ tài khoản duy nhất của trường.