01

Đăng ký tuyển sinh

FBU QUA NHỮNG CON SỐ

>35%

Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư

>92%

Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

300

Cơ sở vật chất đa phương tiện

Top 1

Trường top đào tạo chất lượng

>35%

Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư

>92%

Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

300

Cơ sở vật chất đa phương tiện

Top 1

Trường top đào tạo chất lượng

Thông tin tuyển sinh

Cuộc sống tại FBU

Hoạt động Đoàn – Hội

Việc làm sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên

Cựu sinh viên

Chương trình đào tạo

Liên kết Quốc tế

Lựa chọn ưu tiên cho việc học giáo dục quốc tế được tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Đăng ký