Sự kiện

30/05/2024

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI NĂM 2024 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 24/2024/TT-BTC VÀ LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15

          Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị tài chính, kế toán công. Quản lý tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

          Nhằm hướng dẫn chuẩn mực kế toán công, cơ chế tài chính mới đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả, khắc phục các vướng mắc tồn tại trên thực tế và cập nhật, hướng dẫn và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC cho các công chức, viên chức đang làm công tác quản lý tài chính, kế toán, chủ tài khoản tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc đồng thời cập nhật những điểm mới của Luật Đấu thầu và các điểm mới của quy trình mua sắm theo Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC và Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 02 ngày trong các tháng 7,8 và 9/2024.
  2. Địa điểm: tại TP Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh hoặc tại địa điểm do đơn vị đề xuất.
  3. Hình thức học tập: Học viên có thể đăng ký 1 trong 2 hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến.

+ Trực tuyến: Học viên hoặc đơn vị có thể tham gia lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến qua hệ thống học tập Zoom, mỗi học viên được cấp 01 tài khoản để tham gia lớp tập huấn. Thời gian khai giảng lớp trực tuyến sẽ được thông báo đến học viên trước 10 ngày.

+ Trực tiếp: (Theo file đính kèm)

Đơn vị hoặc cá nhân tham dự lớp tập huấn vui lòng đăng ký và gửi công văn theo địa chỉ sau: Viện Đào tạo quốc tế, Tầng 2, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, số 31 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thu Dung Số điện thoại: 0917612988
Email: viendaotaoquocte@fbu.edu.vn Website: fbu.edu.vn
Truy cập đăng ký tham dự lớp tập huấn: Tại đây  Hoặc quét mã QR code, đường link

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và cử công chức, viên chức đăng ký tham gia.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại: Tập huấn chế độ kế toán HCSN

 

 

Các tin liên quan