Hot News

24/08/2023

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Theo phương thức xét tuyển dựa trên Kết quả thi THPT Năm 2023 (Mã phương thức xét tuyển: 100)

TT Mã ngành Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn trúng tuyển
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, C04 22,50
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01, C04 22,50
3 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, C04 22,50
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C04 22,50
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, C04 23,50
6 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, C04 22,50
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C04 23,50
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 22,50

Theo Thông báo Số: 90/TB-ĐHTNH, ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

 

Các tin liên quan