Hot News

28/08/2023

Tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển hệ ĐHCQ Khóa 12 Tuyển sinh năm 2023

Link tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển hệ ĐHCQ Khóa 12 Tuyển sinh năm 2023

https://xettuyen.fbu.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html

  • Thí sinh nên sử dụng Mã Hồ sơ (Mã tạo ra sau khi đăng ký xét tuyển trên trang https://xettuyen.fbu.edu.vn) để làm điều kiện tra cứu;
  • Nếu Thí sinh chưa có Mã Hồ sơ, vui lòng đăng ký Hồ sơ xét tuyển trực tuyến trên trang https://xettuyen.fbu.edu.vn .

Các tin liên quan