BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

01/08/2017

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 Trường Đại học Tài chinh – Ngân hàng Hà Nội là cơ...

Chi tiết
01/08/2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ CĐCQ

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 (từ 15/8 đến...

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (ký hiệu trường: FBU) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 như sau: 1. Đối tượng...

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo tuyển sinh bổ sung Liên thông ĐHCQ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 CHỈ TIÊU: 200   1. Ngành tuyển sinh: Tài chính – Ngân hàng,...

Chi tiết
01/08/2017

Thông Báo Xét Tuyển Nguyện Vọng Bố Sung Đợt 2

Thông Báo Xét Tuyển Nguyện Vọng Bố Sung Đợt 2

Chi tiết
01/08/2017

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bố sung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG Năm học 2015 – 2016 (Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/08/2015 –...

Chi tiết
01/08/2017

Danh sách trúng tuyển đợt 1, NV1 năm học 2015 – 2016

STT Họ và tên Ngày sinh Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển 1 Âu Hải Sơn 24/07/1996 D340101 Quản Trị Kinh Doanh 19 2 Âu Xuân Mạnh 09/09/1996 D340301...

Chi tiết