TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

KHOA NGOẠI NGỮ

 

  • Họ tên: TRƯƠNG VĂN NAM
  • Chức vụ: Trưởng Khoa 
  • Học vị:  Tiến sĩ
  • Điện thoại: 033.601.1620
  • Email: truongvannam@fbu.edu.vn

 

 

 

 

Khái quát về Khoa:

Khoa Ngoại ngữ, tiền thân là Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Đại cương, nay là khoa Cơ bản của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, có nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh…) cho sinh viên chuyên ngữ và không chuyên của trường.

Chức năng :

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (nếu có) theo các quy chế tương ứng. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong Khoa.

Nhiệm vụ :

– Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực Khoa

Xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa; Giám sát và Quản lý khối lượng và chất lượng công việc của cán bộ và giảng viên của Khoa.

– Đào tạo

Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo, kế hoach giảng dạy, học tập. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc giám sát, quản lý, kiểm định, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên cơ hữu và thình giảng trong Khoa.

– Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

  Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giảng đội ngũ giảng viên và sinh viên. Chủ động tổ chức các buổi giao lưu giữa giảng viên với chuyên gia nước ngoài nhằm cập nhật các phương pháp giảng dạy mới, hiện đại và tăng cường hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa và ngôn ngữ giữa sinh viên với giáo viên bản ngữ. Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học: đối với cán bộ, giáo viên, đối với sinh viên; Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Khoa tiến hành.

–  Công tác sinh viên

  Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và Đoàn TN và đơn vị liên quan quản lý, đánh giá tình hình và kết quả rèn luyện các mặt của sinh viên; Hướng dẫn, giúp sinh viên tổ chức, tham gia các phong trào hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh để hỗ trợ học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

Tổ chức của Khoa

Các ngành đào tạo thuộc khoa : Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học phát triển toàn diện: có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Một số kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đạt được sau khi tốt nghiệp:

Kỹ năng nghề nghiệp

 -Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong các tình huống xã hội và công việc chuyên môn trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế…. Đạt chuẩn tương đương C1 (Khung chuẩn châu Âu)

-Sử dụng các kỹ thuật biên, phiên dịch phù hợp khi dịch, xử lý các tài liệu liên quan đến các đề tài phổ thông và các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế…

-Đàm phán, thuyết trình, báo cáo và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế…thông qua việc sử dụng tiếng Anh

-Tự soạn thảo bằng tiếng Anh các văn bản, chứng từ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế cũng như các ngành kinh tế khác.

Kỹ năng mềm

– Làm việc độc lập

-Làm việc theo nhóm và với cộng đồng

-Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn

-Thu thập, xử lí thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn

-Sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và quản lí

Nơi làm việc

–  Các đơn vị, tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế…

– Các tổ chức ngoại giao

– Các công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ

– Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa

– Cơ sở giáo dục và đào tạo

Các môn học thuộc khoa đảm nhiệm

-Tiếng Anh Tổng Quát 1&2

-Nghe – Nói 1,2,3

-Phát âm

-Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

-Tiếng Anh Tiếp thị & Quảng cáo

-Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

-Tiếng Anh Thanh toán Quốc tế

-Dẫn luận Ngôn ngữ

-Biên dịch – Phiên dịch

-Văn hóa Anh – Mỹ

-Văn học Anh – Mỹ

-Thư tín Thương mại