Thông báo

27/02/2020

Thông báo số 08 và lịch công tác tuần 10 năm 2010

Thông báo:

Thực hiện chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ giáo dục về việc triển khai chỉ thị số 06 của Thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virut Covid-19 gây ra cũng như công văn 432/BGDĐT về việc đề nghị các trường cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội thông báo:

1. Nhà trường tiếp tục cho sinh viên ĐH các khóa 6,7,8 học trực tuyến tại nhà trong tuần lễ từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 cho đến khi có thông báo mới

2. Cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục thực hiện các công việc liên quan và các biện pháp phòng bệnh theo thông báo số 05

Xem chi tiết thông báo số 08: thông báo số 08 về việc phòng chống dịch covid-19

Xem chi tiết lịch công tác: lịch công tác tuần 10 năm 2020

Các tin liên quan