Thông báo

05/05/2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI Sứ mệnh: Là cơ sở đại học tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho

01/02/2021

Thông báo về việc học trực tuyến

Kính gửi: – Các viện, khoa quản lý sinh viên; – Sinh viên Khóa 7, 8, 9 hệ đại học; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và

28/08/2020

Thông báo số 74

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, Trường Đại học

14/08/2020

Thông báo học trực tuyến 13/8/2020

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, Trường Đại học