Thông báo

05/05/2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI Sứ mệnh: Là cơ sở đại học tư thục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho

01/02/2021

Thông báo về việc học trực tuyến

Kính gửi: – Các viện, khoa quản lý sinh viên; – Sinh viên Khóa 7, 8, 9 hệ đại học; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và