Các hoạt động

16/11/2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 – 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Sáng ngày 08/11/2023, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023 -2024.

Tham dự Hội nghị có PGS.TSKH Bùi Xuân Biên – Chủ tịch Hội đồng trường, GS. Hoàng Trần Hậu – Chủ tịch Hội đồng Giám sát giáo dục, PGS.TS.NGƯT Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Nhà Trường, ThS Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Công Đoàn trường , lãnh đạo các đơn vị cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ giảng viên, người lao động trong toàn Trường đã đến dự.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị người lao động năm 2023- 2024 Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Trình bày trong báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023, PGS.TS Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2022 – 2023 kết thúc với những thành tựu đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường trên các mặt: Công tác tuyển sinh đào tạo; nghiên cứu khoa học và tạp chí; công tác đánh giá cơ sở giáo dục, công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra nội bộ, công tác y tế, an toàn vệ sinh môi trường; công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chăm lo đời sống đối với CBGV, người lao động và thực hiện quy chế dân chủ; công tác tài chính – cơ sở vật chất; truyền thông, chuyển đổi số; công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động Đảng, đoàn thể,..

Ảnh: PGS.TS Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và kế hoạch năm học 2023 – 2024

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, báo cáo tổng kết cũng đã nêu những đánh giá chung, nguyên nhân, giải pháp khắc phục hạn chế và các phương hướng, kế hoạch của năm học 2023 – 2024 với 10 nhiệm vụ cụ thể về các lĩnh vực: tuyển sinh, đào tạo, Đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu khoa học, chế độ tiền lượng, tổ chức đoàn thể,..

Tiếp theo Hội nghị, ThS Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch công đoàn trường báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, tổ chức phong trào thi đua trong đội ngũ NLĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và kế hoạch năm học 2023 – 2024. Theo đó, Nhà trường đã thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập của viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao.

Ảnh: ThS. Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch công đoàn trường đọc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, tổ chức phong trào thi đua trong đội ngũ NLĐ năm 2022-2023

Hội nghị đã nhất trí về các Báo cáo và đánh giá cao về các kết quả của trường đạt được trong năm học 2022-2023. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận về các vấn đề: phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng đội ngũ CBGV, thực hiện chính sách đối với người lao động, nâng cáo các điều kiện làm việc tại Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, tổ chức các phong trào thi đua và các biện pháp nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa Ban giám hiệu và BCH Công đoàn trường trong các hoạt động.

Ảnh: Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

Sau khi nghe và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên đã tổng kết các ý kiến, đưa ra các giải pháp giải quyết khó khăn còn tồn đọng, động viên toàn bộ CBGV, Người lao động tiếp tục đoàn kết cùng sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường trên một tầm cao mới.

Ảnh: PGS.TSKH Bùi Xuân Biên – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Kết luận Hội nghị, Ban thư ký đã đọc Dự thảo nghị quyết và được 100% đại biểu tham dự thông qua. Hội nghị nhất trí cao với nội dung đã thảo luận, thống nhất và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Hội nghị giao cho Ban lãnh đạo nhà trường và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự; có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ Nghị quyết Hội nghị người lao động đã thông qua và kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Hội đồng trường, Ban lãnh đạo Nhà trường, Ban Chấp hành CĐCS phát động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm học 2023 – 2024.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

Các tin liên quan