Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

 

                       Kính gửi:    – Trưởng các Khoa quản lý sinh viên;

                                           – Ban cán sự các lớp khóa 3 (Đại học, Cao đẳng)

 

Thực hiện khoản 4 điều 35 Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo, phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Trưởng các Khoa quản lý sinh viên, Ban cán sự các lớp khóa 3 Đại học, Cao đẳng về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên nhập học vào trường năm 2014 như sau:

– Đối tượng kiểm tra tất cả các sinh viên hệ chính quy khóa 3 (cả ĐH và CĐ)

+   Những sinh viên tốt nghiệp trước năm 2014 khi nhập học đã nộp bản phô tô tốt nghiệp THPT thì sinh viên cần ghi số hiệu bằng đã được cấp vào danh sách lớp sinh viên để phòng Quản lý đào tạo kiểm tra, đối chiếu với bản phô tô đã nộp.

+   Những sinh viên chưa nộp bản phô tô bằng tốt nghiệp THPT hoặc sinh viên mới tốt nghiệp THPT năm 2014 phải nộp bản chính và 1 bản phô tô (không cần công chứng) để Nhà trường đối chiếu.

– Thời gian: Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 11/09/201

– Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo tầng 7- 138 Phạm Văn Đồng

–  Phòng Quản lý đào tạo sẽ gửi kèm thông báo và danh sách sinh viên lớp hành chính đến các Khoa và lớp.

Lớp trưởng thông báo cho sinh viên của lớp sau nghỉ hè lên phải mang bằng tốt nghiệp THPT bản chính, kèm bản phô tô hoặc ghi số hiệu bằng đã nộp khi nhập học. Lớp trưởng thu tất cả bằng của sinh viên trong lớp đưa về phòng Quản lý đào tạo sau khi đối chiếu sẽ trả lại bản chính.     

Nhận được thông báo này phòng Quản lý đào tạo đề nghị Ban cán sự các lớp sinh viên thông báo cho sinh viên của lớp biết và thực hiện./.

Danh sách sinh viên khóa 3 kiểm tra bằng THPT xem tại tệp đính kèm

   TL. TRƯỞNG PHÒNG

     PHÓ PHÒNG QLĐT

               (đã ký)

 

    Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan