Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo v/v giảng dạy và thi kết thúc lớp Tiếng Anh tăng cường trình độ A3 cho sinh viên Đại học chính quy khóa III

THÔNG BÁO

V/v giảng dạy và thi kết thúc lớp Tiếng Anh tăng cường trình độ A3

cho sinh viên Đại học chính quy khóa III

 

Triển khai thực hiện thông báo số 01/ĐHTNH-QLĐT ngày 05/1/2015 của Hiệu trưởng V/v Dạy học Ngoại ngữ tăng cường theo lộ trình đạt Chuẩn đầu ra và Thông báo số 15/ĐHTNH-QLĐT ngày 13/3/2015 về việc tổ chức Lịch học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên khóa III.

Đến nay, lớp Tiếng Anh tăng cường trình độ A3 đã học xong 2 tín chỉ, phòng Quản lý đào tạo thông báo thời gian học tập và thi kết thúc 2 tín chỉ còn lại như sau:

1.  Lịch học:

Lớp học phần

Số tín chỉ

Phòng học

Thứ

Thời gian

học

A3.01

2

601

Thứ 7, ngày 22/8/2015

Từ 7h00′ đến 11h00′

(5 tiết)

Chủ Nhật, ngày 23/8/2015

Thứ 7, ngày 29/8/2015

Chủ Nhật, ngày 30/8/2015

Thứ 7, ngày 05/9/2015

Chủ Nhật, ngày 06/9/2015

Thứ 7, ngày 12/9/2015

Chủ Nhật, ngày 13/9/2015

 

 

2. Lịch thi:

– Ngày thi: Thứ Bẩy, ngày 19/9/2015

– Phòng thi: 601

– Thời gian thi: Bắt đầu từ 8h00

Các Khoa chuyên ngành, Bộ môn Ngoại ngữ và các sinh viên lớp tiếng Anh tăng cường trình độ A3 nghiêm túc triển khai thông báo này./

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

ThS. Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan