Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với hệ Đại học, Liên thông

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016

đối với hệ Đại học, Liên thông

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 của Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo thông báo về lịch thi lại (đối với sinh viên có điểm đánh giá học phần loại F) và thi cải thiện (đối với sinh viên có điểm đánh giá học phần loại D  nếu có nhu cầu cải thiện điểm học phần) các học phần đã học trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Thời gian thi lại các học phần:

– Thời gian thi lại, thi cải thiện đối với hệ Đại học khóa II, III, IV và Đại học liên thông khóa IV :  Thứ 6 (29/07/2016), Thứ 7 (30/07/2016) và Chủ nhật (31/07/2016).

– Địa điểm thi: Tại 136 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

– Thời gian thi từng học phần: (Lịch đính kèm).

2. Những lưu ý:

– Các học phần Giáo dục thể chất của các hệ đào tạo thi theo lịch sau:

STT

Học phần

Hệ đào tạo

Ngày thi

1

Cầu lông

Đại học chính quy khóa 3

Sáng 7h30′
Thứ 7 (06/08/2016)

2

Chạy ngắn

Đại học chính quy khóa 4

Chiều 13h30′
Thứ 7 (06/08/2016)

 

–  Phòng thi sẽ thông báo sau khi có danh sách sinh viên phải thi lại và thi cải thiện các học phần học kỳ II, năm học 2015 – 2016. (Khoa quản lý sinh viên lập danh sách sinh viên đăng kí dự thi lại và thu lệ phí thi 20.000đ/1 học phần; thi cải thiện và thu lệ phí thi 50.000đ/1 học phần từ ngày 20/07 đến 25/07/2016).

 – Nhiệm vụ của các đơn vị trong tổ chức thi lại như khi thi lần 1.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị biết và triển khai phối hợp thực hiện./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan