Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm

Cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4.

 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ- ĐHTNH- QLĐT ngày 26 tháng 05 năm 2015 V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và quản lý học lại trong Trường đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho SV khóa 1 đủ điều kiện tốt nghiệp đúng thời gian quy định.  Phòng Quản lý đào tạo mở một số lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 1 như sau (có lịch học đính kèm). Công tác quản lý giảng dạy, học tập, thi học phần theo Quy định như lần 1.

1. Thời gian học: các ngày trong tuần (cả thứ 7 và chủ nhật) Sáng từ 7h30 đến 11h45’, Chiều từ 13h15’ đến 17h30’;

    Mỗi buổi học 5 tiết.

2. Thời gian thi: Ca 1 từ 7h30, ca 2 từ 9h30; ca 3 từ 13h30; ca 4 từ 15h30, ca 5 từ 17h30 đến 19h.

    Sinh viên có mặt trước ca thi 20 phút để làm thủ tục, mang theo thẻ SV, hoặc CMT.

3. Địa điểm học và thi: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

4. Lịch học và thi cụ thể: (có lịch đính kèm)

5. Những lưu ý:         

 Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1 có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm cần kiểm tra lịch học lại  và học cải thiện (không được học trùng học phần).

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan