Thông báo đào tạo

25/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm

Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4

Căn cứ vào kết luận số 123/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 2016  của Chủ tịch hội đồng xét phân loại SV học kỳ I- Năm học 2015-2016. Phòng QLĐT dự kiến tổ chức các lớp để SV phải học lại, học cải thiện, đặc biệt là SV thuộc diện cảnh báo lần 1, lần 2, phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với các Bộ môn có học phần học lại của học kỳ 1- năm học 2015-2016 và đã thống nhất kế hoạch học lại lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 2,3,4 như sau (có lịch học đính kèm). Công tác quản lý giảng dạy, học tập, thi học phần theo Quy định như lần 1.

1. Thời gian học: vào thứ 7, chủ nhật, mỗi ngày học 02 học phần; Sáng từ 7h30 đến 11h45’, Chiều từ 13h15’ đến 17h30’

Mỗi buổi học 5 tiết.

2. Thời gian thi: Ca 1 từ 7h30, ca 2 từ 9h30; ca 3 từ 13h30; ca 4 từ 15h30

Sinh viên có mặt trước ca thi 20 phút để làm thủ tục, mang theo thẻ SV, hoặc CMT.

3. Địa điểm học và thi: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

4. Lịch học và thi cụ thể: (có lịch đính kèm)

5. Những lưu ý:   

            Sinh viên các khóa hệ đại học chính quy  2, 3, 4 đăng ký học lại, học cải thiện cần khẩn trương đăng ký học các học phần đã có trong lịch. Thời gian: Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 18/03/2016; Khoa gửi danh sách học các học phần cho phòng QLĐT (đ/c Điệp) ngày 21/03/2016;  SV  nộp tiền học phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính. Thời gian SV nộp tiền từ ngày23/03/2016 đến 25/03/2016, học phí 450.000đ/1 tín chỉ (quá thời hạn trên phòng Kế hoạch – Tài chính không thu bổ sung)SV khóa trước học cùng các học phần với khóa sau cần kiểm tra lịch học không trùng lịch học và lịch thi mới được học.

            Trong trường hợp số lượng SV ít thì SV phải đóng học phí đủ cho công tác giảng dạy, ra đề thi, chấm thi theo quy định, hoặc chờ lớp sau.

            Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị, các lớp sinh viên được biết và triển khai phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

            Nếu có gì vướng mắc liên hệ với phòng QLĐT (đ/c Ràng) để giải quyết kịp thời./.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

Th.S Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan