Thông báo đào tạo

26/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm

Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ- ĐHTNH- QLĐT ngày 26 tháng 05 năm 2015 V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và quản lý học lại trong Trường đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ số SV đã đóng tiền học lại tại phòng Kế hoạch- Tài chính và điều kiện đủ số lượng SV để tổ chức lớp. Để tạo điều kiện cho SV phải học lại, học cải thiện, đặc biệt là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1 đủ điều kiện tốt nghiệp đúng thời gian quy định.  Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với các Bộ môn  và đã thống nhất kế hoạch học lại lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 1 như sau (có lịch học đính kèm). Công tác quản lý giảng dạy, học tập, thi học phần theo Quy định như lần 1.

1. Thời gian học: các ngày trong tuần (cả thứ 7 và chủ nhật) Sáng từ 7h30 đến 11h45’, Chiều từ 13h15’ đến 17h30’;

Mỗi buổi học 5 tiết.

1. Thời gian thi: Ca 1 từ 7h30, ca 2 từ 9h30; ca 3 từ 13h30; ca 4 từ 15h30, ca 5 từ 17h30 đến 19h.

Sinh viên có mặt trước ca thi 20 phút để làm thủ tục, mang theo thẻ SV, hoặc CMT.

2. Địa điểm học và thi: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Lịch học và thi cụ thể: (có lịch đính kèm)

4. Những lưu ý:         

Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1 có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm cần kiểm tra  đăng ký nộp tiền theo lịch học lại theo các thông báo sau: (không được học trùng học phần).

a/ Thông báo số 46/TB- ĐHTNH- QLĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016;

b/ Thông báo số 49/TB- ĐHTNH- QLĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016;

c/ Thông  báo số 56/TB- ĐHTNH- QLĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016;

d/ Thông  báo số  62   /TB- ĐHTNH- QLĐT ngày 25 tháng 4 năm 2016; (Thông báo này)

Nếu lịch học lại, học cải thiện phù hợp SV cần nộp tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính. Thời gian SV nộp tiền từ ngày17/05/2016 đến hết ngày 20/05/2016, học phí 450.000đ/1 tín chỉ (quá thời hạn trên phòng Kế hoạch – Tài chính không thu bổ sung.

Trong trường hợp số lượng SV ít thì SV phải đóng học phí đủ cho công tác giảng dạy, ra đề thi, chấm thi theo quy định, hoặc chờ lớp sau.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị, các lớp sinh viên được biết và triển khai phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

Những học phần đã học không mở lại nữa. Ngoài lịch học lại, học cải thiện điểm đã thông báo, số học phần còn lại chưa có lịch SV đăng ký tại VPK từ  ngày 17/5/2016 đến ngày 20/5/2016, Khoa Chuyển bản mềm cho phòng QLĐT (đ/c Điệp) ngày 21/5/2016. Nếu có thể phòng QLĐT sẽ làm việc với các Bộ môn để mở lớp tạo điều kiện cho SV được học.

Nếu có gì vướng mắc liên hệ với phòng QLĐT (đ/c Ràng) để giải quyết kịp thời./.

Lịch chi tiết xem tại tệp đính kèm

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan