Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo lịch thi lại và thi cải thiện

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2014 – 2015

đối với hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 của Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo thông báo về lịch thi lại (đối với sinh viên có điểm đánh giá học phần loại F) và thi cải thiện (đối với sinh viên có điểm đánh giá học phần loại D  nếu có nhu cầu cải thiện điểm học phần) các học phần đã học trong học kỳ II năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Thời gian thi lại các học phần:

+ Thời gian thi lại đối với hệ Đại học, Cao đẳng khóa I, II và khóa III: Thứ 7 (01/08/2015) và Chủ nhật (02/08/2015).

+ Thời gian thi lại đối với hệ Đại học liên thông khóa III: Thứ 6 (04/09/2015), Thứ 7 (05/09/2015), Chủ nhật (06/09/2015).

+ Địa điểm thi: Tại 134, 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

+ Thời gian thi từng học phần: (Lịch đính kèm)

2. Những lưu ý:

– Các học phần Giáo dục thể chất của các hệ đào tạo thi theo lịch sau:

STT

Học phần

Hệ đào tạo

Ngày thi

1

Chạy ngắn

Đại học, Cao đẳng khóa 3

Sáng 7h30′
Thứ 7 (08/08/2015)

2

Cầu lông

Đại học khóa 2

Chiều 13h30′
Thứ 7 (08/08/2015)

3

Cầu lông

Đại học khóa 1
(Khoa Kế toán – Kiểm toán và Quản trị kinh doanh)

Sáng 7h30′
Chủ nhật (09/08/2015)

4

GDTC tự chọn

Đại học khóa 1
(Khoa Tài chính -Ngân hàng)

Chiều 13h30′
Chủ nhật (09/08/2015)

 

– Phòng thi sẽ thông báo sau khi có danh sách sinh viên phải thi lại và thi cải thiện các học phần học kỳ II, năm học 2014 – 2015. (Khoa quản lý sinh viên lập danh sách sinh viên đăng kí dự thi lại và thu lệ phí thi 20.000đ/1 học phần; thi cải thiện và thu lệ phí thi 50.000đ/1 học phần trước ngày 28/07/2015).

 – Nhiệm vụ của các đơn vị trong tổ chức thi lại như khi thi lần 1.

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị biết và triển khai phối hợp thực hiện./.

    TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

     (đã ký)

 

    ThS. Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan