BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

31/07/2017 162

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

đối với hệ Đại học I, II, III đợt 1 Học kỳ I năm học 2015 – 2016

 

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc các học phần  đối với hệ Đại học khóa I, II, III đợt 1, học kỳ I năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Lịch thi, danh sách phòng thi, địa điểm thi:

– Thời gian ôn thi và thi kết thúc học phần:

+ Đối với ĐH khóa I: từ 19/10/2015  đến 04/11/2015

+ Đối với ĐH khóa II : từ 19/10/2015 đến 06/11/2015

+ Đối với ĐH khóa III: từ 19/10/2015 đến 05/11/2015

– Lịch thi được xếp theo khóa, theo lớp học phần cụ thể (lịch thi đính kèm).

– Cùng với lịch thi có danh sách sinh viên các phòng thi (sẽ gửi đến các Bộ môn).

– Địa điểm thi: Các hội trường tại 134, 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

*Ghi chú: Thời gian phụ đạo và hướng dẫn ôn thi vào buổi học cuối cùng của học phần.

2.  Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với tất cả các hệ đào tạo trước ngày thi mới được dự thi các học phần.

3. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các công việc sau đây:

3.1.  Về đề thi:

– Đảm bảo số lượng đề thi đáp án theo đúng số lượng theo lịch thi (theo Quyết định số 76/QĐ/ĐHTNH-QLĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Nhà trường).

– Trước khi thi Trưởng Bộ môn đến Phòng QLĐT kiểm tra đề thi học phần sau đó nhân bản kịp thời phục vụ cho thi.

3.2. Về tổ chức thi: Các Bộ môn thực hiện:

–  Đảm bảo đúng giờ thi và ngày thi theo lịch thi.

–  Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng theo quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

– Các Bộ môn gửi điểm chuyên cần, kiểm tra thường xuyên, danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi về phòng QLĐT trước ngày thi 02 ngày.

3.3. Về chấm thi:

Yêu cầu hai giáo viên chấm thi độc lập, ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của hai giảng viên chấm thi ở trên bài thi.

3.4.  Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan: (phụ lục đính kèm).       

3.5.  Nhiệm vụ của sinh viên:

–  Có mặt ở phòng thi trước giờ thi để làm thủ tục dự thi theo đúng thông báo.

– Lịch thi chi tiết xem tại các Khoa quản lý sinh viên của mình và xem thông tin trên Website của Trường:http://www.fbu.edu.vn

–  Sinh viên vào phòng thi phải có thẻ sinh viên (hoặc CMTND); Không được mang điện thoại di động và tài liệu không được phép vào phòng thi./.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

TTh.S Lê Minh Tuấn