Sự kiện

16/09/2022

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội năm 2022

Thí sinh xem chi tiết nội dung thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nhập học năm 2022 tại đây: 

Số 89 Thông báo về việc thí sinh Khóa 11 hệ ĐH trúng tuyển nhập học năm 2022_0001

Các tin liên quan