Thông báo đào tạo

31/07/2017

Lịch thi lại, cải thiện học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lại, thi cải thiện các học phần

học lại học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2014-2015

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2014-2015, phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc các học phần đối với hệ Đại học chính quy khóa 1,2,3 và Đại học liên thông khóa 3, học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

1. Thời gian thi: Thứ 7 (12/09/2015), Chủ nhật (13/09/2015)

2. Địa điểm thi: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Lịch thi cụ thể:

Số TT

Học phần

Số TC

Bộ Môn

Ngày thi

Hình thức thi

Giờ bắt đầu thi

Phòng thi

1

Kinh tế lượng (2 học phần)

3

Toán-Tin

12/09/2015

Tự luận

7h15

601

2

Lý thuyết xác suất và thống kê Toán

3

Toán-Tin

12/09/2015

Tự luận

9h30

601

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

Tài chính

12/09/2015

Tự luận

13h30

601

4

Kế toán tài chính 2

3

Kế toán

12/09/2015

Tự luận

15h30

601

5

Tooán cao cấp 1

2

Toán -Tin

13/09/2015

Tự luận

7h15

601

6

Kinh tế vĩ mô

3

KT-XH

13/09/2015

Tự luận

9h30

601

 

4. Những lưu

– Khoa quản lý sinh viên lập danh sách sinh viên đăng kí dự thi lại và thu lệ phí thi 20.000đ/1 học phần; thi cải  thiện và thu lệ phí thi 50.000đ/1 học phần trước ngày 09/09/2015).

– Sinh viên học lại lớp ghép chưa thi lại, được thi lại cùng với lịch thi trên.

– Nhiệm vụ của các đơn vị trong tổ chức thi lại như khi thi lần 1.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị, các lớp sinh viên được biết và triển khai phối hợp thực hiện  đúng kế hoạch./.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

Th.S Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan