Các khoa

07/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng;

02/05/2019

Khoa Cơ Bản

– Họ tên: ĐINH THẾ LẠP – Chức vụ: Trưởng khoa – Học vị: Thạc sĩ – Điện thoại: 0903292028 – Email: dtlap49@gmail.com   Phó Trưởng Khoa: NGUYỄN ĐỨC KHÂM – Học vị: Đại

11/09/2018

Viện Quốc tế

– Họ tên: HOÀNG THỦY NGUYÊN – Chức vụ: Viện trưởng – Học vị:  Thạc sĩ – Điện thoại: 0904 585 566  

11/09/2018

Khoa Luật Kinh tế

Khoa Luật Kinh tế được thành lập vào năm 2018, được tuyển sinh đào tạo Cử nhân Luật Kinh tế (hệ chính quy), Mã ngành đào tạo: 7380107. CƠ CẤU

11/09/2018

Khoa Ngoại ngữ

  – Họ tên: HÀ CẨM TÂM – Chức vụ: Trưởng Khoa  – Học vị:  Tiến sĩ – Điện thoại: 0904069129 -Email: hacamtam@gmail.com  Khái quát về khoa : Khoa Ngoại ngữ, tiền thân

25/07/2017

Khoa Công nghệ Thông Tin

  – Họ tên: PHÙNG VĂN ỔN – Chức vụ: Trưởng khoa – Học vị: Tiến sĩ – Điện thoại: 0913.243.623 – Email:     Điều 1. Vị trí, chức

25/07/2017

Khoa Kế toán – Kiểm toán

  – Họ tên: LÊ QUANG BÍNH – Chức vụ: Trưởng Khoa – Học vị: Tiến sĩ – Điện thoại: 096 596 7979 – Email: lequangbinh5662@yahoo.com     1. TÊN ĐƠN

25/07/2017

Khoa Quản trị – Kinh doanh

  – Họ tên: PHẠM PHAN DŨNG – Chức vụ: Trưởng Khoa QTKD – Học vị: Tiến sĩ – Điện thoại: 0903.285.090 – Email: phamphandung57@gmail.com     LỊCH SỬ HÌNH

25/07/2017

Khoa Tài chính – Ngân hàng

– Họ tên: NGUYỄN THỊ LIÊN – Chức vụ: Trưởng Khoa  – Học vị: PGS. Tiến sĩ – Điện thoại: 0913 588 244 Khái quát về khoa : Khoa Tài chính

25/07/2017

Viện Sau Đại Học

  – Họ tên:  – Chức vụ: – Học vị:  – Điện thoại:  – Email:   Nội dung đang cập nhật…