BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

25/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4 Căn cứ...

Chi tiết
24/07/2017

Thông báo V/v tổ chức lớp học lại, học cải thiện điểm

Chi tiết
23/07/2017

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ II

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV  và Đại học...

Chi tiết
21/07/2017

Thông báo tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

Chi tiết