Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo lịch học hè

Tài liệu đính kèm: Tải về   THÔNG BÁO V/v bổ sung và điều chỉnh lịch học kỳ hè năm học 2014 – 2015 (thay cho thông báo số 33/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày

31/07/2017

Thông báo V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT                          Kính gửi:    – Trưởng các Khoa quản lý sinh viên;                                            –