BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Anh 11
26/07/2017

Validation for Partnership on collaborative training programmes between Hanoi Financial and Banking University and Birmingham City University

After long time with various meetings, exchanges, and discussions of leaders and educational experts between the two universities, on 11th and 12th January 2017, Birmingham City University (BCU) came to...

Chi tiết
defaul image share
26/07/2017

Chương trình Tiếng Anh Quốc Tế Viện Giáo dục Quốc tế – Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng và trở thành lợi thế trong việc tìm kiếm và...

Chi tiết
banner
26/07/2017

Viện Giáo dục Quốc tế, Đại học Tài chính – Ngân hàng tuyển Thực tập sinh

Viện Giáo dục Quốc tế, trực thuộc trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đang tuyển dụng vị trí Thực tập sinh như sau: Số lượng: 05...

Chi tiết