Thông báo

04/12/2020

Thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu lơ lờ, chủ quan, thực hiện không đúng, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng chính phủ đã có công điện hỏa tốc ngày 02/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Trước tình hình đó, Trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội thông báo:

  1. Đề nghị toàn thể CBGV và sinh viên toàn trường tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện yêu cầu 5k
  2. Phòng hành chính-Quản trị chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh, khử khuẩn môi trường và phòng học theo khuyến cáo của Bộ Y Tế và hướng dẫn liên ngành của ĐUK-Sở Y Tế-Sở Lao Động, TB&XH.
  3. Phòng quản lý đào tạo chủ động và linh hoạt trong việc bố trí học đan xen online và tập trung cho sinh viên khóa 9.

Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường thông báo để toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết và cũng thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo phòng chống dịch covid-19

Các tin liên quan