Tin tức - Sự kiện

22/04/2019

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội triển khai luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

Ngày 19/11/2018, Quốc hội Khóa XIV đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018) với rất nhiều nội dung mới. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Nhận thức được sự tác động của Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 đối với hoạt động của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội nói chung, cũng như đối với hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên, người học tại trường nói riêng, Ban Lãnh đạo trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (Quyết định số 39/QĐ-ĐHTCNH-TCNS ngày 21/02/2019  của Hiệu trưởng FBU) để triển khai một số công việc có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quyết định nói trên, ngày 27/03/2019, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa Luật kinh tế trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã phổ biến những điểm mới của Luật Giáo dục đại học sửa đổi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.

Một số chính sách mới nổi bật của Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã được giới thiệu để toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nắm bắt như: i) chính sách mở rộng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học không chỉ dưới góc độ chuyên môn học thuật, mà còn cả dưới góc độ tài chính và tổ chức nhân sự; ii) chính sách đổi mới quản trị đại học, tiếp cận phương thức quản trị đại học tiên tiến trên thế giới mà hạt nhân của nó là cơ chế hoạt động của mô hình Hội đồng trường; iii) chính sách khuyến khích phát triển đại học tư thục, ưu tiên đại học tư thục không vì lợi nhuận; iv) chính sách khuyến khích các trường lớn có tiềm lực phát triển thành các đại học lớn để đủ sức cạnh tranh trên bình diện quốc tế và trong khu vực.

Biểu hiện rõ nét đầu tiên của quyền tự chủ theo tinh thần của Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 là kể từ nay, cơ sở giáo dục đại học được quyền thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát văn bằng cho người học. Tuy nhiên, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học luôn phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Cụ thể, song song với việc được tự chủ trong thiết kế, in phôi, cấp phát văn bằng thì cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phải công bố công khai mẫu văn bằng, thông tin liên quan đến việc cấp văn bằng cho người học trên website của trường.

Về mặt tổ chức, Luật Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định Hội đồng trường là mô hình được áp dụng cho cả cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục. Quy định này dẫn đến việc các cơ sở giáo dục đại học phải cải tổ cơ cấu tổ chức của mình cho phù hợp với tinh thần mới của Luật.

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 cũng đưa ra một số chính sách mới liên quan đến giảng viên như: giảng viên trường công lập và tư thục bình đẳng về mọi mặt (đều được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên v.v…). Theo Luật mới, trình độ tối thiểu của giảng viên dạy đại học là thạc sĩ (trừ chức danh trợ giảng), trình độ của giảng viên dạy thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ. Luật cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên; phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành. Cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quy định các tiêu chuẩn đối với giảng viên, được bổ nhiệm chức danh giảng viên v.v…

Sau khi phổ biến cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường, vào ngày 28/03/2019, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vân tiếp tục phổ biến Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của trường về những điểm mới của Luật Giáo dục đại học sửa đổi liên quan đến người học.

Có nhiều chính sách liên quan đến người học được đưa ra trong Luật mới như: không phân biệt hình thức đào tạo chính quy  hay vừa làm vừa học, đào tạo từ xa; việc tham gia của đại diện người học trong thành phần Hội đồng trường; các quyền lợi, nghĩa vụ của người học v.v…. Một trong những chính sách đáng chú ý liên quan đến người học mà Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 mới đưa ra là cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc sử dụng chuyên gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập và tăng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Theo kế hoạch, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm chuyển tải các thông tin nói trên cho đối tượng sinh viên trong trường trong thời gian từ tháng 4 đến giữa tháng 6/2019 để bảo đảm toàn bộ sinh viên quán triệt được hết tinh thần của Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 trước ngày 01/7/2019 là ngày Luật bắt đầu có hiệu lực./.

Các tin liên quan