Thông báo

17/10/2022

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

     Tạp chí khoa học Tài chính – Ngân hàng

THƯ MỜI VIẾT BÀI

CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Kính gửi: Các nhà khoa học trong và ngoài Trường

Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng (chỉ số ISSN: 2734 – 9543) đã xuất bản Số 6/2022 với các bài viết của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên trong và ngoài Trường. Các bài viết thuộc nhiều chuyên mục như: kinh tế – luật, tài chính – ngân sách, tiền tệ – tín dụng, quản trị kinh doanh, kế toán – kiểm toán, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục…

Tại Hội nghị “Tổng kết năm học 2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023”, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã yêu cầu Tạp chí cần nâng số lượng bài viết, nâng số lượng Tạp chí xuất bản hàng năm và nâng cao chất lượng các bài viết đăng trên Tạp chí theo Định hướng nghiên cứu khoa học năm học 2022 -2023 và Kế hoạch phổ biến sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường. Triển khai những chỉ đạo nêu trên, Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng định hướng chủ đề nghiên cứu liên quan đến các ngành đào tạo của FBU để mời các nhà khoa học trong và ngoài Trường viết bài đăng trên các số của Tạp chí trong năm học 2022 -2023 như sau:

I. CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ

1/ Lĩnh vực Tài chính:

– Tài chính – Ngân sách: các giải pháp tài khóa thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN); các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nợ công; huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu NSNN; quản lý, điều hành, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

– Tài chính Doanh nghiệp: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN); cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); chuyển đổi sở hữu ĐVSNCL thành công ty cổ phần; …

– Thị trường tài chính: chính sách tài chính để phát triển các thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cho các năm 2022 – 2023 như: chính sách tài chính (giãn, giảm thuế, phí và lệ phí …) tháo gỡ khó khăn người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid;…

– Cơ chế chính sách thu hút đầu tư: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hút đầu tư gián tiếp của nước ngoài vào thị trường vốn…

2/ Lĩnh vực Ngân hàng:

– Chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát; điều hành chính sách lãi suất góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tác động từ biến động của tỷ giá, lãi suất đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến phát triển KT – XH;…

– Điều hành chính sách tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng hỗ trợ người dân và doanh  nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh covid – 19;…

– Thanh tra, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng; cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu;…

– Ngân hàng số; hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; thanh toán không dùng tiền mặt …

3/ Lĩnh vực Kế toán:

– Tổ chức công tác kế toán tại DN; kế toán quản trị tại DN;…

– Chuẩn mực kế toán công; áp dụng chuẩn mực báo cáo kế toán quốc tế cho DN VN; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán; kế toán trách nhiệm; …

4/ Lĩnh vực Kiểm toán: chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu …

5/ Lĩnh vực Quản trị kinh doanh:

– Kinh doanh thương mại: phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới; quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp, các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo chuẩn mực quốc tế; …

– Phát triển, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; kết nối giữa SX với thị trường theo chuỗi cung ứng; phát triển hệ thống phân phối; xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; …

– Phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam …

6/ Lĩnh vực Luật kinh tế: pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, kiểm tra chuyên ngành, nhất là trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, tín dụng, đất đai, môi trường, thương mại, quản lý thị trường, quản lý giá; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cổ phần hoá DNNN; đăng ký biện pháp bảo đảm; mua sắm, đấu thầu…

7/ Lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT): ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo; khung khổ pháp lý cho kinh tế số, cung cấp dịch vụ công; hạ tầng kinh tế số, xã hội số, hạ tầng kết nối thông minh, phát triển trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật; chuyển đổi số cho DN; hạ tầng mạng thông tin di động 5G; phát triển CNTT, điện tử – viễn thông …

8/ Lĩnh vực Ngoại ngữ: Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ; dạy tích hợp ngoại ngữ trong các môn học khác…

9/ Quản lý giáo dục và đào tạo: tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho sinh viên, học viên; bảo đảm an toàn trường học; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của HNTW 8 (Khoá XI)  …

II. VỀ CẤU TRÚC CỦA BÀI VIẾT THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Cấu trúc của bài viết theo định hướng nghiên cứu gồm: i) Vấn đề nghiên cứu; ii)  Lý thuyết nghiên cứu; iii) Phương pháp nghiên cứu; iv) Đánh giá và phân tích kết quả và v) Tài liệu tham khảo (nếu có). Đề thuận lợi cho việc hoàn thiện bài viết, đề nghị các Thầy/Cô tham khảo về bố cục, cấu trúc, cách trình bày bài viết đã được đăng trên các số của Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng.

III. KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ

Dự kiến: Tạp chí Số 7/2022 sẽ xuất bản vào giữa tháng 12/2022 để lấy thành tích chào mừng 12 năm ngày thành lập Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (21/12/2022); Tạp chí Số 8/2023 sẽ xuất bản trong tháng 4/2023; Tạp chí Số 9/2023 sẽ xuất bản trong tháng 9/2023.

Đề nghị các nhà khoa học trong và ngoài Trường gửi bài viết về địa chỉ:

– Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, 31 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

– E-mail: Tapchikhtcnh@fbu.edu.vn;

hoặc gửi về địa chỉ: Tiến sỹ Phạm Phan Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, 31 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; địa chỉ E-mail: phamphandung57@gmail.com

Rất mong các nhà khoa học trong và ngoài Trường quan tâm, hưởng ứng, đóng góp trí tuệ của mình để có bài viết đăng trên các số của Tạp chí Khoa học Tài chính – Ngân hàng./.

Tổng Biên tập

 Phạm Phan Dũng

Các tin liên quan