Thông báo

01/02/2021

Thông báo về việc học trực tuyến

Kính gửi:

– Các viện, khoa quản lý sinh viên;
– Sinh viên Khóa 7, 8, 9 hệ đại học;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc phòng chống dịch COVID-19 đang lan rộng, khó kiểm soát; nhà trường thông báo lịch học trực tuyến đối với sinh viên Khóa 7, 8, 9 hệ đại học như sau:

Thời gian sinh viên học trực tuyến từ ngày 01/02/2021 (thứ 2) đến hết ngày 06/02/2021 (thứ 7) theo thời khóa biểu hiện hành, sau đó sinh viên về nghỉ tết Tân Sửu theo thông báo số 03 ngày 07/01/2021 của nhà trường./.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo học trực tuyến

Các tin liên quan