Hot News

03/10/2021

Thông báo: V/v dừng tổ chức nhập học

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo kể từ 17h00 ngày 03 tháng 10 năm 2021, Nhà trường dừng tổ chức nhập trực tuyến cũng như nhập học trực tiếp đối với thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1.

Đối với những thí sinh nhập học thành công còn thiếu hồ sơ, Nhà trường đề nghị thí sinh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đến 17h00 ngày 06 tháng 10 năm 2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO: THÔNG BÁO DỪNG TỔ CHỨC NHẬP HỌC

Các tin liên quan