Thông báo

23/11/2022

Thông báo tuyển dụng cán bộ, giảng viên

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cần tuyển dụng cán bộ, giảng viên cho các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu

* Về tuyển dụng giảng viên

– Viện Kế toán – Kiểm toán: 05 chỉ tiêu (Bộ môn Kế toán 03; Bộ môn Kiểm toán 01; 01 cán bộ Văn phòng);

– Khoa Ngoại ngữ (tiếng anh): 03 chỉ tiêu (02 giảng viên và 01 cán bộ Văn phòng khoa);

– Khoa Cơ bản: 02 chỉ tiêu Bộ môn Kinh tế xã hội;

– Viện Quản trị – Kinh doanh: 07 chỉ tiêu (Bộ môn QTKD 03; Bộ môn KDTM 03; 01 cán bộ Văn phòng);

– Viện Pháp luật Kinh tế: 04 chỉ tiêu;

– Viện Công nghệ – Thông tin: 03 chỉ tiêu (02 GV Tin học ứng dụng; 01 GV Toán);

– Viện Tài chính – Ngân hàng: 04 chỉ tiêu (Bộ môn Tài chính 01; Bộ môn Ngân hàng 02; 01 cán bộ Văn phòng).

* Về tuyển dụng cán bộ các phòng chức năng

– Phòng Tổ chức – Nhân sự: 01 chỉ tiêu phụ trách tiền lương và bảo hiểm xã hội;

– Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra nội bộ: 01 chỉ tiêu (có chứng chỉ Kiểm định viên KĐCLGD);

– Trung tâm Thư viện: 01 chỉ tiêu;

– Phòng Hành chính – Quản trị: 01 chỉ tiêu phụ trách Công nghệ thông tin.

– Phòng Quản lý đào tạo: 01 chỉ tiêu phụ trách Công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn chung

Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, trình độ từ Thạc sỹ trở lên đối với giảng viên và trình độ từ đại học trở lên đối với cán bộ các phòng ban;

– Tiếng Anh trình độ C.

– Sử dụng thành thạo máy vi tính.

– Có đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

– Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác.

– Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy đối với giảng viên và kinh nghiệm làm việc đối với cán bộ phòng ban.

3. Hồ sơ tuyển dụng

Đơn xin việc có cam kết làm việc từ 5 năm trở lên.

– Điền mẫu Thông tin ứng viên của trường.

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của chính quyền địa phương.

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm liên quan.

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

– Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế quận, huyện cấp (không quá 06 tháng so với thời điểm nộp hồ sơ)

– 02 ảnh 4*6 gần nhất.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/01/2023;

– Hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội. Số 31 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0972 72 72 80.

Chi tiết xem tại Phòng Tổ chức – Nhân sự hoặc website http://fbu.edu.vn

Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển!

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO: 

Thông báo tuyển dụng 2022

Các tin liên quan