Thông báo

28/09/2021

Thông báo thu học phí kỳ 1 đối với sinh viên đại học khóa 10

THÔNG BÁO

THU HỌC PHÍ KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 10

*************

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo về khoản thu học phí Kỳ I, năm học 2021-2022, áp dụng với Sinh viên Đại học chính quy Khóa 10 như sau:

 Mức thu học phí

Học phí Kỳ I, năm học 2021-2022 10.000.000 đ
Bảo hiểm toàn diện 200.000 đ
Bảo hiểm Y tế HSSV (*) 657.090 đ
Lệ phí khám sức khỏe 250.000 đ
Lệ phí nhập học 192.910 đ
TỔNG CỘNG   11.300.000 đ

(Bằng chữ: Mười một triệu ba trăm nghìn đồng)

(*) Mức thu BHYT theo quy định của BHXH Thành phố Hà Nội: Thu theo phương án 14 tháng (từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2022), đối với Sinh viên ĐHCQ mới nhập học. Áp dụng mức lương cơ sở do Nhà nước quy định: 1.490.000 đ/tháng.

Thời gian thu

– Theo Thông báo trúng tuyển và Nhập học.

Địa điểm thu và phương thức thu

Nộp tiền mặt

Sinh viên nộp Tiền mặt trực tiếp cho cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính của Nhà Trường tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 6, tòa nhà 138 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chuyển khoản

Sinh viên chuyển khoản theo nội dung sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Số tài khoản: 2112108888

Tại ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB), Chi nhánh Hà Thành

Nội dung ghi: [Họ và tên], [Mã Hồ sơ/Số Giấy báo], [Số điện thoại]

Lưu ý:

* Sinh viên có thể thực hiện chuyển khoản Học phí Kỳ I, năm học 2021-2022 vào Số Tài khoản của Nhà trường để xác nhận Nhập học.

Với các khoản lệ phí: Bảo hiểm Y tế HSSV, Bảo hiểm toàn diện, Lệ phí khám sức khỏe và Lệ phí Nhập học sẽ nộp trực tiếp tại Trường trong ngày làm thủ tục Nhập học.

* Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản (bắt buộc) phải ghi đầy đủ nội dung trong phần chuyển khoản như hướng dẫn.

Nộp qua thẻ ATM nội địa tại Phòng Kế hoạch – Tài chính

Sinh viên sử dụng: thẻ ATM nội địa, đến trực tiếp Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 6, tòa nhà 138 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội để thực hiện quẹt thẻ trên máy POS.

Quy định về việc hoàn trả học phí sau nhập học

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-ĐHTNH-KHTC, ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội, Nhà trường chỉ thu học phí và các khoản lệ phí theo Giấy báo nhập học. Khi Sinh viên vào nhập học và đóng tiền, Nhà trường bố trí lớp học và lập kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng sinh viên, vì vậy học phí và lệ phí đã đóng khi nhập học sẽ không được hoàn trả.

Nơi nhận:

HĐTr, BGH (để b/c);

– Phòng ĐBCL&TTNB;

– Phòng QLĐT;

– Ban Nhập học Khóa 10;

– Văn phòng Viện/Khoa chuyên ngành;

– Sinh viên Khóa 10;

– Website FBU;

– Lưu VT, P.KHTC./.

HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

 

 

     

PGS.,TS. PHẠM NGỌC ÁNH

 

Các tin liên quan