Thông báo

02/04/2020

Thông báo số 22: v/v học trực tuyến để phòng chống dịch covid-19

Thông báo: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường thì trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội xin thông báo:

Các khóa hệ đại học 6, 7, 8 của nhà trường vẫn tiếp tục chương trình học trực tuyến tại nhà từ tuần lễ 06/04/2020 đến 19/04/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo số 22

Các tin liên quan