Thông báo

17/09/2020

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ năm 2020

Căn cứ quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học tài chính – ngân hàng Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2020 vào các chuyên ngành của trường như sau:

  1. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Xét học bạ): Thí sinh tốt nghiệp THPT, Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 (5 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6 điểm.
  2. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển 3 môn tổ hợp từ 15,5 điểm trở nên.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo mức điểm nhận hồ sơ năm 2020

Các tin liên quan