BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ năm 2020

17/09/2020 3044

Căn cứ quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học tài chính – ngân hàng Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2020 vào các chuyên ngành của trường như sau:

  1. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (Xét học bạ): Thí sinh tốt nghiệp THPT, Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 (5 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6 điểm.
  2. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển 3 môn tổ hợp từ 15,5 điểm trở nên.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo mức điểm nhận hồ sơ năm 2020