Thông báo

13/02/2020

Thông báo lần 2: V/v nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo:

1. Sinh viên các khóa (6-7-8 hệ đại học) tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020, ngày 24/02/2020 (thứ 2) sinh viên đi học trở lại theo kế hoạch.

2. Cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện những công việc liên quan và các biện pháp phòng bệnh theo thông báo số 05/TB-ĐHTNH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Nhà trường thông báo để toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết đồng thời thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xem chi tiết thông báo tại: Thông báo lần 2: V/v nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các tin liên quan