Tin tức - Sự kiện

01/08/2017

Thông báo làm bảng điểm

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo…

Kính gửi:    – Văn phòng các khoa quản lý sinh viên;

                    – Các lớp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1.

Để tạo điều kiện cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1và các khóa khác có nhu cầu xin việc làm trước khi bế giảng và  trao bằng tốt nghiệp; được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa đối với những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp miễn phí) từ ngày 18 tháng 7 năm 2016.

  

TL. HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan