Thông báo

19/03/2020

Thông báo số 18: V/v học trực tuyến, phòng chống Covid-19

Thông báo: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường thì trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội xin thông báo:

Các khóa hệ đại học 6, 7, 8 của nhà trường vẫn tiếp tục chương trình học trực tuyến tại nhà từ tuần lễ 23/03/2020 đến 05/04/2020 cho đến khi có thông báo mới.

xem chi tiết thông báo tại: Thông báo số 18

Các tin liên quan