Thông báo

06/03/2020

Thông báo số 09: V/v nghỉ học trong thời gian dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra cũng như công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ GDĐT về việc đề nghị các trường cho sinh viên nghỉ học hết tháng 02/2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo:

1. Nhà Trường tiếp tục cho sinh viên ĐH khóa 6, 7, 8 học trực tuyến tại nhà trong tuần lễ từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 đến khi có thông báo mới

2. Cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện những công việc liên quan và các biện pháp phòng bệnh theo thông báo số 05/TB-ĐHTNH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Nhà trường thông báo để toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết đồng thời thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo 09

Các tin liên quan