Sự kiện

26/07/2017

Lễ ký kết giữa Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và các Đối tác

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2015 diễn ra lễ ký kết giữa Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và 2 đối tác: Viện nhân lực ngân hàng tài chính (BTCI) và công ty cổ phần đào tạo Cây Việt…

1. Lễ ký kết giữa FBU và Viện Nhân lực Ngân hàng tài chính

PGS. TS.NGƯT Phạm Ngọc Ánh và Ông Lê Văn Bé đại diện ký kết hợp tác

Chụp ảnh lưu niệm giữa 2 bên

2. Lễ ký kết giữa FBU và Công ty cổ phần đào tạo Cây Việt

2 bên thảo luận và trao đổi về những thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết thành công tốt đẹp

BT: KHÁNH HẬU (Ảnh: Hoàng Huy)

EscortCity

Các tin liên quan