Thông báo

26/05/2021

Hướng dẫn sinh viên của FBU thi online

HƯỚNG DẪN THI ONLINE CHO SINH VIÊN FBU

TS. Phùng Văn Ổn- Viện CNTT FBU

I. Trước buổi thi

1. Tập trung ôn và luyện tập bài để có kết quả thi tốt nhất.

2. Chuẩn bị máy tính, có đầy đủ camera, micro để làm bài thi.

3. Nhận phòng thi online.

II. Trong buổi thi

Vào buổi thi, CB-GV coi thi thưc hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trước giờ thi ít nhất 25 phút, mở Phòng thi trên ZOOM.

2. Lắng nghe cán bộ – giáo viên coi thi Điểm danh, thông báo các quy định thi, giải đáp các thắc mắc của SV. Cần chú ý và nhớ Số đề thi của mình (nếu có nhiều đề thi trong buổi thi).

3. Trước giờ thi 10 phút, nhận URL đề thi qua Chat ZOOM và paste lên trình duyệt (khuyến nghị là dùng Google Chrome).

4. Khi mở được Đề thi, phải điền đủ thông tin ở phần thông tin về sinh viên.

5. Tập trung làm bài thi để đạt được kết quả tốt nhất.

6. Nghiêm cấm sinh viên nhờ thi hộ.

7. Trong buổi thi, nếu có vướng mắc, cần hỏi cán bộ, giáo viên coi thi bằng Micro hoặc qua chat ZOOM.

III. Kết thúc buổi thi và nộp bài thi

1. Kết thúc buổi thi, sinh viên phải nhấn nút Gửi (ở cuối bài thi) để nộp bài thi vào hệ thống (Khi nộp được bài vào hệ thống, sẽ có thông báo nộp bài thành công).

2. Trường hợp làm bài thi trắc nghiệm, hệ thống sẽ thông báo kết quả ngay cho sinh viên biết.

Xem chi tiết: Hướng dẫn thi online

Các tin liên quan