Tin tức - Sự kiện

26/07/2017

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNTT

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội chủ trương xin mở ngành công nghệ thông tin trình độ đại học và đã thành lập Ban soạn thảo hồ sơ mở ngành để trình Bộ Giaó dục & Đào tạo do TS Phùng Văn Ổn làm trưởng ban.

Ngày 15 tháng 06 năm 2016, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức thành công Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNTT.

TS Phùng Văn Ổn làm trưởng ban soạn thảo trình bày đề án

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNTT được tổ chức theo đúng các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo. Nhà trường đã mời PGS.TS Hồ Sĩ Đàm – Chủ tịch hội đồng (Đại học Hòa Bình), PGS.TS Đỗ Trung Tuấn – Phản biện 1( ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội),TS Nguyễn Tuệ – Phản biện 2 (ĐH Chu Văn An), TS Lê Phê Đô – Thư ký (ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội) là các Nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành CNTT; đại diện đơn vị sử dụng lao động có kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực của chương trình đào tạo là TS Tôn Quốc Bình – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bảo Việt tham gia hội đồng thẩm định.

Sau 3h làm việc nghiêm túc, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến khách quan, khoa học đánh giá những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo và góp ý, gợi ý với Ban biên soạn chương trình những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Bộ GD&ĐT phê duyệt.

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm – Chủ tịch hội đồng thẩm định

PGS.TS Đỗ Trung Tuấn – Phản biện 1 có những kiến đánh giá khách quan cho bản đề án

Chủ tịch hội đồng đọc kết quả bỏ phiếu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNTT do trường Đại học Tài chính – Ngân hàng xây dựng đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự nhất trí cao: 100% (5/5 phiếu) thành viên của hội đồng tán thành thông qua Chương trình đào tạo để trường hoàn chỉnh và trình Bộ GD&ĐT.

 

 

BT: KHÁNH HẬU

Các tin liên quan