Sự kiện

31/07/2017

Hình ảnh tân sinh viên về nhập học

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tổ chức nhập học đợt 1 vào các ngày 21, 22, 23 tháng 8. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại tình hình nhập học của các tân sinh viên khóa 3…

Một số cán bộ trong ban đón tiếp

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học

Có nhiều phụ huynh cũng đến làm thủ tục nhập học cho con

Ban sinh viên tình nguyện tư vấn tìm nhà trọ cho các tân sinh viên

KH

Các tin liên quan