BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Hình ảnh sinh viên Khóa 2 về nhập trường

31/07/2017 577

Đội sinh viên tình nguyện sẵn sàng đón tiếp và hướng dẫn các tân sinh viên

 

 

Các tân sinh viên tiến hành các thủ tục nhập học

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh vẫn đang được cập nhật…