Các hoạt động

25/07/2017

Định hướng nghề nghiệp trong tương lai của sinh viên Ngân hàng khóa 4

Chiều ngày 10 và 12/11/2015, lớp sinh viên thứ 2 khóa 4 chuyên ngành Ngân hàng Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đã đi kiến tập tại Ngân hàng thực hành Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)…

Theo Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện đã ký kết giữa hai Trường tại buổi lễ ngày 19 tháng 11 năm 2014; đây là giai đoạn 1 trong ba giai đoạn của sinh viên chuyên ngành Ngân hàng thực hiện kiến tập, thực hành, thực tập tại cơ sở của Vietinbank. Giai đoạn 1: Kiến tập, được tổ chức cho các sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Giai đoạn hai: thực hành máy. Giai đoạn này được áp dụng đối với sinh viên năm thứ 3, thứ 4 sau khi học lý thuyết các học phần nghiệp vụ ngân hàng, sinh viên sẽ được học thao tác các nghiệp vụ trên hệ thống máy tính, theo hệ thống Corebanking Ngân hàng đang sử dụng. Giai đoạn 3 được thực hiện trong thời gian sinh viên thực tập tốt nghiệp. Sinh viên sẽ được thực tập theo từng vị trí công việc của cán bộ ngân hàng; như Giao dịch viên, Cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân… xử lý hồ sơ, chứng từ thực tế phát sinh của Vietinbank.

Tập thể lớp D04.22.01 chuyên ngành ngân hàng chụp ảnh lưu niệm

 cùng các cô giáo Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank

Tại buổi kiến tập này, các sinh viên trực tiếp được gặp gỡ các chuyên gia của Vietinbank chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc, trong phát triển nghề ngân hàng. Sinh viên được nghe các chuyên gia của Vietinbank giới thiệu về hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, xu hướng phát triển của các ngân hàng thương mại, về cơ hội việc làm cũng như yêu cầu tuyển dụng cán bộ của các ngân hàng hiện nay…

Th.S Bùi Thị Thanh Mai – PGĐ Trung Tâm thực hành và TV đang giới thiệu sơ lược về hệ thống ngân hàng Vietinbank.

Sinh viên được tham quan và nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức của một Chi nhánh Vietinbank: các phòng ban, chức năng của các phòng ban, chức năng của từng vị trí công việc: Giao dịch viên, Cán bộ quỹ, Quan hệ khách hàng… nghe giới thiệu khái quát quy trình nghiệp vụ, các công việc hàng ngày của cán bộ ngân hàng…

Thông qua buổi kiến tập đã giúp cho các em sinh viên nắm bắt được hoạt động của một hệ thống ngân hàng, một chi nhánh, một phòng ban, và từng vị trí cán bộ. Qua đó sinh viên đã hiểu rõ hơn về chuyên ngành mà mình đang theo học, có một định hướng về nghề nghiệp trong tương lai, hiểu được những yêu cầu cơ bản mà sinh viên chuyên ngành ngân hàng cần có để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các ngân hàng.

 

BT: THÚY HƯỜNG

Các tin liên quan