Diễn đàn cựu sinh viên

26/07/2017

Lễ kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra vào sáng ngày 05/08 tại hội trường đa năng. Đ/c Nguyễn Thị Hằng là quần chúng ưu tú được kết nạp lần này…