Cuộc sống tại FBU

06/03/2020

Đảng bộ Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội – 5 năm hình thành và phát triển

ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

5 năm hoạt động và phát triển

(2015 – 2020)

Trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội là trường ngoài công lập. Hội đồng quản trị nhà trường luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ nhà trường hoạt động.

Đảng bộ nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội. Do vậy, 5 năm qua, nhà trường đã đạt được sự trưởng thành, phát triển:

– Năm 2015, Chi bộ có 30 đảng viên (80% là cán bộ giảng viên).

– Năm 2017, có 60 đảng viên (trong đó sinh viên chiếm 20%) và được Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội công nhận Chi bộ thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối với 5 chi bộ.

– Năm 2020, đảng bộ có 100 đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước, đã có 5 khóa sinh viên ra trường và trên 87% có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.

– Năm 2015 trường đào tạo 5 chuyên ngành.

– Hiện nay trường mở thêm 4 chuyên ngành mới.

– Năm 2016 bắt đầu đào tạo cao học với 3 chuyên ngành.

– Năm 2019 đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở 2 ngành đào tạo tiến sĩ.

– Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm. Mỗi năm, trường cử 150 đến 200 đoàn viên ưu tú đi dự lớp bồi dưỡng phát triển Đảng và kết nạp từ 17 đến 20 đối tượng vào Đảng.

– Công đoàn trường và đoàn Thanh niên luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các tin liên quan